PROJECT

KVC WESTERLO 2024

In 2019 werd KVC Westerlo overgenomen door Oktay Ercan. Meteen maakte hij duidelijk dat KVC Westerlo een streekgebonden familieclub zal blijven, en dat er tegelijkertijd ook meer aandacht zal gaan naar de sociale dimensie en naar de sportieve ambities. Samen met de supporters en alle stakeholders bouwt hij aan KVC Westerlo 2024.

Op middellange termijn willen we dan ook blijvend toetreden tot een van de beste clubs in de Belgische Jupiler Pro League. We doen dit op basis van realisme, een werkbare financiële structuur, investeringen in de academie en een vlotte doorstroming naar de eerste ploeg.

TARGETS

KVC Westerlo vindt dat de sportieve ambities nooit ten koste mogen gaan van de sociale dimensie en de lokale verbondenheid. Daarom heeft voorzitter Oktay Ercan van meet af aan een vijfjarenplan (2019-2024) voorgesteld waarin deze ambities optimaal met elkaar versmelten.

Met het project 2024, niet voor niets een verwijzing naar ons stamnummer, leggen we onszelf een aantal ambitieuze maar realistische doelstellingen op:

  • Het uitstekende jeugdontwikkelingsprogramma handhaven en het sociale en sportieve aspect verder uitbouwen
  • Met een realistische financiële structuur de continuïteit garanderen
  • Nadrukkelijker focussen op de sociale dimensie van het hedendaagse voetbal
  • Een verbeterde synergie tussen het eerste team, de jeugd, de supporters en de stakeholders
  • Bewijzen dat een familieclub ook sportief succesvol kan zijn
  • Op middellange termijn tot de beste voetbalploegen in België behoren (2022)
  • Een ploeg uitbouwen die op Europees niveau kan spelen (2024)

STRUCTUUR

De structuur van KVC Westerlo is er één die de sportieve, sociale en financiële ambities ondersteunt. Daarom wordt er ten volle ingezet op een afgelijnde interne samenstelling waarbij iedereen duidelijke taken heeft. Het bestaande personeelsbestand is uitgebreid met experts die een directe meerwaarde zijn voor de club. Op financieel niveau wordt er maximaal ingezet op het benutten van de aanwezige sociale en commerciële opportuniteiten, terwijl de kosten voortdurend beheersbaar moeten blijven.

SPORTIEF

Sportief zijn onze doelen helder. Niet alleen ambiëren we een plaats bij de 16 beste Belgische voetbalclubs, maar bovendien willen we die plek ook veiligstellen op langere termijn. Daarvoor behouden we in de eerste plaats wat goed is, namelijk de jeugdafdeling en de academie. We zullen hierbij deze afdelingen ten volle ondersteunen om de doorstroming te optimaliseren. Ook het scoutingapparaat wordt verder uitgebreid en jonge spelers zullen eerder contracten en kansen krijgen. Jeugd en scouting in combinatie met gerichte versterkingen en realistische doelstellingen moeten de weg vrijmaken voor promotie naar 1A.

INFRASTRUCTUUR

Om de sportieve en financiële groei mogelijk te maken, is sterk geïnvesteerd in een vernieuwde infrastructuur. Intussen werd 3 miljoen euro geïnjecteerd om de voorzieningen en gebouwen te moderniseren en klaar te maken voor KVC Westerlo 2024. Onder andere het veld, maar ook de dug-outs, Club 2024, Themacafé ’t Kuipje, de kleedkamers en de persruimte werden onder handen genomen. De afwerking van het Westel Magic Synergie-complex onderstreept dan weer duidelijk de sportieve ambities.