Verbondenheid buiten het veld

Afgelopen vrijdag waren twaalf scholen vertegenwoordigd bij de wedstrijd tussen KVC Westerlo en STVV. Verscheidene spelers van ons team zijn afkomstig van deze scholen. Bij KVC Westerlo streven we ernaar om niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten ondersteuning te bieden aan onze spelers, waarbij school een essentieel aspect is. We hechten waarde aan hun betrokkenheid, toewijding en doorzettingsvermogen, zelfs buiten het sportveld.

Door deze scholen uit te nodigen, kregen ze de kans om vertrouwd te raken met de omgeving van hun leerlingen en meer inzicht te krijgen in de werking van KVC Westerlo. Het opbouwen van goede relaties en het uiten van onze dankbaarheid zijn eveneens belangrijk voor onze club. Scholen bieden onze spelers de gelegenheid om zich buiten de schoolmuren te ontwikkelen in hun passie voor voetbal. Een constructieve samenwerking tussen scholen en clubs komt alleen maar ten goede aan elke speler.