Commissieverantwoordelijken

Commissieverantwoordelijken

 
Commissie Evenementen

Kris Corten

Commmissie Website en Spelersopvolging

Mario Spinnoy

Commissie Medische Cel

Jurgen Dehaes

Commissie PR

Mario Spinnoy

Commissie Logistieke Cel

-

Commissie Accomodatie

Jan Van Elst

Commissie Tickets Jeugd (wedstrijden A-kern)

Anne Fastré

Mario Spinnoy

Commissie Tornooien en oefenwedstrijden

Kris Corten

Commissie Inkom

Anne Fastré

Commissie Vrijwilligers

Steve Roten

Commissie Afgevaardigden

Peter Heyns

Veerle Tielemans