We bereiden ons best voor op een nieuw seizoen in 1B

Als alles volgens plan van de Pro League verloopt start de competitie 2020-2021 in 1B in het weekend van 21 augustus, met KVC Westerlo. We hadden een gesprek met Wim Van Hove over o.a. COVID-19, de invloed ervan op de club en de ambities voor volgend seizoen.

In hoeverre heeft de corona-crisis een invloed gehad op de club?

Net zoals in de sportwereld in het algemeen zijn onze spor- tieve activiteiten in totaliteit van de ene op de andere dag volledig stilgevallen. In een eerste periode ging al onze aandacht uit naar de gezondheid van onze medemens en onszelf. Een deel van de medewerkers werkte van thuis uit, anderen bleven aan de slag. Vooral op het vlak van de aan- leg van de terreinen konden we plots vervroegd heel wat werk verrichten. Zo kon ook een grondige opknapbeurt van het stadion en omgeving zonder problemen worden ingepast. Ondertussen behaalden we van ‘thuis uit’ onze licentie. Een moeilijke opdracht maar met een puik resul- taat. Een dossier waar onder leiding van Ann Maerten toch heel wat energie aan besteed werd zodat onze financiële situatie weer wat stabieler kan genoemd worden. Ik wil hier ook alle medewerkers van de club bedanken voor hun inzet tijdens de voorbije weken op alle niveaus binnen de club.

Is de stopzetting van de competitie een aderlating?

Een speciale vraag want als enige land in mogelijk wel de hele wereld was onze reguliere competitie reeds gespeeld. Het aanhangsel van Play-Off 2 is nu niet meteen de geluk- kigste of financieel meest rendabele gebeurtenis maar in- komsten missen doen we natuurlijk. Onze eigenaar maakte zich sterk dat dit nog weinig zou afdoen aan de gemaakte budgetten zodat er voorlopig niemand op het systeem van technische werkloosheid terecht kwam. We appreciëren dit engagement enorm en werken binnen de club samen aan een besparingsmoment als tegengebaar om de financiële continuïteit van de club nog meer ademruimte te gunnen.

Er zijn verschillende contracten van kernspelers die aflopen. Wie blijft en wie vertrekt?

Van de ‘einde contractspelers’ werd gepraat met Koen Van Langendonck, Kristof Van Hout, Noël Soumah , Bryan Van den Bogaert en Pieter Caubergh. De twee eersten vernieuwden hun contract voor de duur van twee jaar en Kristof zal dit combineren met de job van assistent-trainer bij onze beloften. Met Soumah zijn we op datum van het interview in een ver gevorderd stadium van verlengingsbesprekingen en Van den Bogaert gaf aan eerder open te staan voor aanbiedingen uit het buitenland. Van Pieter verwachten we dat hij er nog een jaartje of twee bij doet als beloftenkeeper. Sommige contractspelers, vooral dan onze jonge talenten zoals Mateso, Vaesen, Mols en Ofori zullen in overleg worden uitgeleend aan een ploeg waar ze minuten kunnen pakken en desgevallend moeten we deze piste ook overwegen voor spelers die naar hun aanvoelen minder of te weinig aan bod kwamen zoals De Schryver, Janssens en Koné.

Hoe ver staan jullie met de kern voor volgend seizoen?

Door ons vernieuwde scoutingsdepartement is hard werk geleverd maar zoals iedereen heeft kunnen vaststellen zit de transfermarkt ingevolge de crisis voorlopig op slot. We zijn klaar om toe te slaan zonder natuurlijke gekke dingen te doen. Ons project is een evolutie en geen radicale omwenteling.

Welke werkzaamheden zijn er de afgelopen maanden gebeurd op de club?

Zoals eerder aangehaald waren we veelal bezig met de aanleg van de terreinen en met vele onderhouds- en verfraaiingswerken. Bij een bezoek aan onze club zullen deze veranderingen wel opvallen. Organisatorisch trachten we de zaak te runnen en ons in de mate van het mogelijke voor te bereiden op een onzekere toekomst (commercieel, abonnementen…). We legden de laatste hand aan een nieuw investeringsplan wat ingevolge de moeilijke werkomstandigheden geen sinecure was.

Wat staat er nog op programma de volgende weken en maanden?

De normale gang van zaken maar in hoeverre kunnen we daar in huidige tijden nog van spreken. Ook met de aankondiging van de nieuwe geplande investeringen is het dus eventjes afwachten. Momenteel concentreren we ons op ons plan om via 21 bubbels de jeugdtrainingen te hervatten en zo een vierhonderdtal jeugdspelers de kans te geven om zich hier éénmaal per week weliswaar in aangepaste omstandigheden uit te leven. We nemen onze sociale rol ter harte en willen hierin investeren maar Kurt Van Diest vertelde me dat reeds vele medewerkers zich Pro Deo aanmeldden om de opstart in goede banen te leiden. Dit enthousiasme is hartverwarmend en uniek. Ik hoop dan ook dat bij het verschijnen van dit artikel het project een succes kan genoemd worden. Met dank aan al de medewerkers van de jeugd en Jurgen Dehaes, onze interne preventie-adviseur, die ons bijstaat met nuttige corona adviezen en richtlijnen.

KVC Westerlo 1A of 1B. Hoe sta je er zelf tegenover?

Na de laatste algemene vergadering van de Pro League is het duidelijk geworden dat we ons best voorbereiden op een seizoen 1B. Nu beide ploegen van de promotiefinale aangaven zelfs op de Noordpool te willen spelen mogen we er vanuit gaan dat deze wedstrijd gespeeld zal worden en dat dus OHL of Beerschot stijgen. Mogelijk is er bij het verschijnen van deze editie al uitsluitsel. Nu, de dag voor de competitie werd stil gelegd was 1B een feit. Door het gebrek aan reglementen die op de nieuwe situatie voorzien zijn ontstond er een chaos en een opbod van verschillende clubs met meerdere mogelijke scenario’s als gevolg. Wij beriepen ons op het feit dat volgens de Fifa Rules er bij zulke discussies zoveel als mogelijk voorrang moet gegeven worden aan de uitslagen en standen van de reguliere competitie en wij stonden nu éénmaal op de eerste plaats. Vermits er bij de amateurs beslist werd om volgens de ranking van de laatste speeldag te werken was onze aanspraak volkomen terecht en rechtsgeldig. De Pro League, geconfronteerd met deze zienswijze enerzijds en met het in de wereld unieke systeem voor het betwisten van de titel in 1B anderzijds, koos voor de gekende tussenoplossing en liet Beveren-Waasland degraderen zodat een nietigverklaring vermeden werd maar waardoor het eventuele niet verkrijgen van de licentie door Moeskroen enkel Waasland-Beveren ten gunste zou komen. Het toe- kennen van de promotie aan KVC Westerlo indien de wed- strijd niet zou doorgaan is dus een vergiftigd geschenk. Best draaien we de knop om en richten we ons op ons volgend seizoen in 1B. Indien er geen andere evoluties opduiken beschouwen we dit als een nieuwe uitdaging. Hierbij wil ik opmerken dat we natuurlijk geen kans laten voorbijgaan om onze plaats in 1A af te dwingen maar het mooiste wat er bestaat is dat dit op een sportieve manier kan gebeuren. Met de nieuwe reglementswijziging in verband met de promotie krijgen we volgend seizoen alleszins een meer normale competitie en een nieuwe kans om de eerste plaats na te streven die dan wel recht geeft op een ticket 1A.

Met welke ambitie kijken jullie naar het volgend seizoen?

Hiervoor kan ik best verwijzen naar het artikel van onze Vice President Hasan Cetinkaya in de Gazet van Antwerpen. Hij verwoordt perfect onze filosofie en ik sluit me hier volledig bij aan. We mogen Hasan en de Heer Oktay Ercan dankbaar zijn dat zij de uitgetekende weg wensen te volgen. Ons project is pas gestart en we boeken op alle vlakken reeds resultaat. Een tegenslag hier of daar mag ons niet uit ons lood slaan en we kijken vol ambitie de toekomst tegemoet, met de nodige realiteitszin zoals dat een echte Kempenaar betaamt.

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA