“Wanneer men sport en studies combineert, kan je een heel mooi resultaat bekomen”

Naar aanleiding van onze samenwerking met Daltonatheneum Het Leerlabo interviewden we Kurt Van Diest, TVO van KVC Westerlo en leerkracht/coördinator voetbal Het Leerlabo. Hij gaf een beeld van het ontstaan van de samenwerking en omschreef het positieve verhaal dat ontstaat uit deze samenwerking.


Hoe is de samenwerking met Het Leerlabo tot stand gekomen?

De samenwerking is tot stand gekomen in 2007. Ik was destijds al leerkracht in het huidige Leerlabo, toen nog De Beeltjens. Er waren in die tijd te weinig leerlingen waardoor we zijn gaan kijken om een nieuwe richting aan te bieden om dit aantal te kunnen verhogen.

Ik kende binnen KVC Westerlo David Paas, hij was destijds de commercieel manager hier. Via hem ben ik dan in contact gekomen met Wim Van Hove. Aan hem heb ik dan de vraag gesteld of KVC Westerlo een samenwerking ziet met de school. Zij zijn daar dan dadelijk mee ingestapt.

Wat wil KVC Westerlo bereiken met de samenwerking met Het Leerlabo?

Er zijn verschillende aspecten. Het voornaamste is dat wij als professionele voetbalclub onze sociale rol maximaal willen invullen. Een van die zaken, in het verhaal community, is het ondersteunen van een school. Ook willen wij leerlingen de kans bieden om in dit geval voetbal en school te combineren. Op sociaal vlak is dit dus een zeer mooie samenwerking.

Langs de andere kant willen we ook de mogelijkheid creëren dat jongeren, die hier voetballen, via de school de nodige faciliteiten kunnen genieten.

Wij als club vinden de studies ook enorm belangrijk. De ervaring leert dat wanneer men sport en studies combineert, en als beiden goed samenwerken, je tot een heel mooi resultaat kan komen. De afwisseling van sport en studies stimuleert leerlingen namelijk zowel op sportief als intellectueel vlak.

Welke (ex-)spelers van KVC Westerlo hebben het traject doorlopen?

Op dit moment is de bekendste Kyan Vaesen, hij is momenteel actief in de A-kern van KVC Westerlo. Hij heeft zijn schoolopleiding gevolgd in Het Leerlabo.

Er zijn ook nog een aantal andere jongeren die het traject hebben doorlopen, zoals bijvoorbeeld Maxim Versteven. Hij heeft een contract gekregen bij de club.

Deze spelers hebben de gouden driehoek, zoals we het hier zeggen, doorlopen.

Van welke faciliteiten kunnen de leerlingen allemaal gebruik maken?

Tijdens een normale dag met voetballes vertrekken de leerlingen met de fiets richting KVC Westerlo. Vervolgens maken ze hier gebruik van de kleedkamers. Tijdens de les kunnen ze genieten van al het materiaal dat nodig is om een volwaardige voetbaltraining te kunnen geven. De trainingen gaan steeds door op één van de twee kunstgrasterreinen.

Wanneer een leerling zich kwetst, staat de medische post van KVC Westerlo altijd paraat.

Verder kunnen de leerlingen ook nog beroep doen op bepaalde ruimtes op onze club die uitgerust zijn met de nodige technologie om een theoretische voetballes te geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld videoanalyses doen met de leerlingen.

Wordt er dan verwacht van jeugdspelers dat ze het goed doen op school om hier te kunnen spelen?

In mijn ogen is er een verschil tussen het goed doen op school en de juiste attitude hebben op school. Je kan je maximaal inzetten op school, maar in de verkeerde richting zitten. Dan zijn je resultaten weliswaar slecht, maar dan heeft dat minder te maken met je inzet en attitude.

Wat mij ergert zijn spelers die een combinatie van voetbal en school doen, maar een attitudeprobleem hebben. Bijvoorbeeld dat ze niet studeren of zich onbeleefd gedragen op de school.

Door onze samenwerking met Het Leerlabo kunnen we snel ageren wanneer er zich een probleem voordoet.

Welke waarden uit het daltononderwijs zijn ook belangrijk binnen het voetbal?

Wij zijn een familiale club, de school is een familiale school. De drie pijlers uit het daltononderwijs, namelijk zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, zijn drie pijlers die ook als voetballer zeer belangrijk zijn.

Iedere speler heeft een bepaald talent. Als voetbalclub kunnen wij er voor zorgen dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn om dat talent maximaal te ontwikkelen. Maar alles valt of staat uiteindelijk bij de leerling/speler zelf. De speler is zelf verantwoordelijk voor de ontplooiing van zijn talent. Alles hangt ervan af hoe ver men wil gaan.

Voetbal is een teamsport, dus hier komt ook de pijler van samenwerking in terug.

Ik ben ervan overtuigd dat, vanaf het moment je deze drie pijlers als voetballer beheerst, je automatisch een betere voetballer zal worden.

Wat zijn voor KVC Westerlo de belangrijkste voordelen die voortkomen uit deze samenwerking?

Het grootste voordeel is dat er een gezonde synergie is tussen de school en onze club. Dat vertaalt zich enerzijds in het feit dat wij ons als club kunnen profileren. We zijn niet enkel bezig met voetbal, maar ook met maatschappelijke zaken. In dit geval dus het onderwijs, wat we super belangrijk vinden. Hierdoor kunnen wij de spelers en de school de nodige ondersteuning bieden.

Door de goede samenwerking kunnen onze spelers, indien nodig, op een normale schooldag vroeger vertrekken. Dit kan zich voordoen bij eventuele trainingen of wedstrijden op verplaatsing tijdens de schooluren.

Als club vinden wij de studies super belangrijk. Het is een enorme toegevoegde waarde om daar als club ook een inbreng in te kunnen hebben. Het is echt een voordeel dat we ons via die weg op de juiste en correcte manier kunnen profileren.

Hoe worden jeugdspelers ondersteund in hun schoolwerk?

Vanaf het moment dat er zich problemen op school zouden voordoen, melden wij altijd heel duidelijk dat de school steeds op de eerste plaats komt. Voetbal is de belangrijkste bijzaak wat ons betreft. Door voetbal aan te bieden, ben je bezig met de algemene opvoeding en het creëren van waarden en normen bij iedere jongere.

Op onze club hebben we een studiebegeleidster die voor een stuk ook in contact staat met het zorgteam van de school. We spelen maximaal in op de intensiteit van de trainingen, rekening houdend met de examenperiodes.

Er is dus een uitstekende samenwerking tussen het zorgteam van de school en KVC Westerlo. Ook voor ons als club geniet de school absolute prioriteit. Dit vertaalt zich onder meer in een aangepaste trainingsplanner tijdens de examenperiode. Zeker in deze periode wordt voetbal dan “de belangrijkste bijzaak”.

Ben je benieuwd naar deze opleiding of denk je dat dit echt iets voor jou is? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op de website van Daltonatheneum Het Leerlabo: https://www.hetleerlabo.be/daltonatheneum/

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA