Standpunt met betrekking tot hervorming

Onze club werd vandaag meermaals op de hoogte gebracht van het feit dat er in bepaalde media de indruk gewekt werd dat KVC Westerlo een standpunt zou hebben ingenomen met betrekking tot een mogelijk gewijzigde competitieformat.

De club ontkent ten stelligste dat deze standpunten de hare zijn. Het betreft loutere persoonlijke visies die op geen enkele manier ondersteund worden door de bestuurlijke cluborganen.

De club maakt haar standpunt bekend via haar officiële kanalen zowel op de vergaderingen van de Pro League en aanverwanten als op haar website en sociale media of door bevoegde afgevaardigden in de pers.

Wij respecteren alle persoonlijke bedenkingen maar willen verder geen commentaar meer geven op standpunten van personen die geen actieve rol binnen de club vervullen.

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA