Rechtbank belet replay Virton – Beerschot op 2 maart

Zoals eerder gemeld wilden Virton en Westerlo dat het BAS zich nog deze week zou uitspreken over de wedstrijd Virton – Beerschot, zodat de cruciale wedstrijden van deze avond in alle sereniteit zouden kunnen worden afgewerkt. Beide ploegen deden hun voorstel in het belang van het Belgisch voetbal en de integriteit van de competitie in het bijzonder.

Tot haar verbazing weigerden Beerschot, maar ook de KBVB en de Pro League, deze arbitrage.

Virton en Westerlo zagen dan ook geen andere optie dan samen de burgerlijke rechtbank te vatten.

Een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen eerder vandaag schort nu de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal dd. 21 februari 2020 op, tot alle rechtsmiddelen zijn uitgeput (zoals evocatieberoep en beroep bij het BAS). De replay tussen Virton en Beerschot, door de kalendermanager van de KBVB voorzien op 2 maart 2020, is geannuleerd tot er een definitieve uitspraak is ten gronde. Dit alles op straffe van dwangsommen.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen volgt dus Virton en Westerlo. Westerlo betreurt opnieuw de juridische escalatie waartoe zij door andere partijen worden gedwongen. De club zal, in het belang van de sereniteit, niet verder communiceren over deze zaak en focust zich nu volledig op het cruciale duel van deze avond.”

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA