REACTIE UITSPRAAK BAS

Met onstentenis heeft KVC Westerlo heden de beslissing van het Bas vernomen.

Natuurlijk moeten de overwegingen van de arbiters worden afgewacht vooraleer de gehele juiste context te kennen die tot deze beslissing geleid hebben.

Ondanks alle proceduriële beslommeringen is KVC Westerlo natuurlijk wel op de hoogte van de inhoud van het dossier.

We moeten in deze context helaas vaststellen dat dergelijke opeenvolgende beslissingen alleen maar tot het failliet van het licentiesysteem kunnen leiden en de werking van de controle door het Bas volledig op de helling plaatsen.

Werken volgens de regels wordt absoluut niet beloond en alle inspanningen die de clubs zich getroosten worden met dit soort tussenkomsten volledig belachelijk gemaakt.

KVC Westerlo is overtuigd dat de waarheid in deze zaak gelet op de verschillende gerechtelijke procedures (buiten het BAS) zeker nog volledig aan het licht zal komen en zal alles in het werk blijven stellen om dit te bewerkstelligen. Zij hopen hierbij in de KBVB en de Pro League bondgenoten te vinden om de geloofwaardigheid van het voetbal te redden.

Na overleg met onze raadslieden zullen we ten gepasten tijde communiceren over de verdere stappen die we zeer zeker zullen nemen.

Dat men ondertussen de licentiecontrole in het licht van deze uitspraken beter helemaal herbekijkt zal ook voor andere ploegen in het licht van deze beslissing zeer duidelijk zijn.

KVC Westerlo zoekt chauffeurs voor privévervoer:

Is u in het bezit van een geldig rijbewijs en wenst u een deeltijdse of voltijdse betrekking neem dan contact met ons op via email: Wim.vanhove@kvcwesterlo.be

RECENT NIEUWS

Team Pnt
Union SG 35
RFC Seraing 26
KVC Westerlo 24
KMSK Deinze 23
RWDM 22
Lommel SK 21
Lierse Kempenzonen 10
Club NXT 7

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA