Reactie beslissing algemene vergadering Pro League

Westerlo nam kennis van de beslissing van de algemene vergadering van de Pro League van 31 juli 2020.

Tot haar verbazing besliste de algemene vergadering om een ingrijpend nieuw competitieformat in te voeren voor 1A en de afdeling 1B verder uit te hollen, en dit op amper een week van het begin van de competitie voor het seizoen 2020-2021. Zoals spijtig genoeg wel vaker het geval is, heeft lobbywerk op de dag van de raad van bestuur en de algemene vergadering ervoor gezorgd dat opnieuw een ondoordachte ad hoc beslissing werd genomen die niet alleen inging tegen de aanbeveling van het management van de Pro League en de (talrijke) juridische adviseurs van de Pro League en de KBVB, maar die volgens Westerlo ook manifest onwettig is.

Onze aandeelhouder heeft op korte termijn enorme inspanningen geleverd voor de club.

Onze club heeft zich naar aanleiding van de stopzetting van de competitie steeds constructief opgesteld, in het belang van het Belgisch voetbal, en herhaaldelijk haar standpunt meegegeven aan de Pro League en de KBVB, zodat terdege rekening kon worden gehouden met onze club. Westerlo werd echter compleet genegeerd.
Toen de club destijds onterecht is gedegradeerd naar 1B, besloot zij – weliswaar onder zware druk van de Pro League – om geen verdere stappen te ondernemen. Dit nieuwste onrecht is de kaakslag te veel voor Westerlo en haar aandeelhouder en noopt de club tot verdere juridische actie.

Westerlo heeft geen andere keuze dan de KBVB en de Pro League te dagvaarden in kort geding. Westerlo zal aan de kortgedingrechter vragen om te worden toegevoegd aan de afdeling 1A, minstens het begin van de competitie 2020-2021 op te schorten en geen uitvoering te geven aan de wedstrijdkalender 2020-2021 in afwachting van een nieuwe, rechtmatige beslissing dan wel van het resultaat van de door KVC Westerlo op te starten procedure ten gronde.

Westerlo heeft parallel haar grieven kenbaar gemaakt aan de Pro League en staat open voor bemiddeling, conform de statuten van de Pro League.

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA