Spelers van KVC Westerlo aanwezig op een lockdownfeestje

Westerlo, 15 december 2020

Vandaag verscheen in de pers het bericht dat minstens twee spelers van KVC Westerlo in het weekend van 12 en 13 december betrapt zouden zijn op een lockdownfeestje in Antwerpen. 

Wij hebben akte genomen van deze berichten en de nodige informatie ingewonnen. We respecteren in elk geval de privacy van onze voetballers voor gebeurtenissen die in hun privéleven plaatsvinden. We vinden het dan ook niet opportuun om hun namen of verdere details vrij te geven.

Desondanks erkennen we nadrukkelijk dat voetballers een voorbeeldrol hebben en dat de regels hieromtrent heel duidelijk zijn. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan. We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel.

Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.

We knopen in de eerste plaats het gesprek aan met de betrokken spelers. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen.

Daarnaast zal er een gepaste sanctie worden voorzien. De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken.We wensen eraan te herinneren dat KVC Westerlo eerder al het Ziekenhuis Geel steunde met een gift aan het Dimpnafonds. Het ingezamelde geld werd onder andere gebruikt voor de psychologische begeleiding van de zorgmedewerkers.

De zaak wordt vanaf nu verder intern afgehandeld en we trachten ons verder te concentreren op het sportieve gedeelte met de laatste wedstrijd van 2020 in Union voor de boeg.

Ook KVC Westerlo hoopt in 2021 op betere tijden.

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA