“Voetbal is inspirerend voor onze leerlingen”

Naar aanleiding van onze samenwerking met Daltonatheneum Het Leerlabo interviewden we directeur Hilde Raets (links op de foto). Zij gaf haar visie over deze samenwerking en vertelt hoe belangrijk ze deze vindt voor haar leerlingen.

Wat houdt de samenwerking tussen Het Leerlabo en KVC Westerlo juist in?

Hilde Raets geeft aan dat er al jarenlang een samenwerking is tussen de school en KVC Westerlo. Concreet wil deze samenwerking zeggen dat onze leerlingen voetbaltraining krijgen op KVC Westerlo.

In het verleden werden deze voetbaltrainingen geleid door Kurt Van Diest, Youth-, Facility- & Community Director van KVC Westerlo, of door onze leerkrachten. We zijn aan het bekijken of we hierbij een trainer van KVC Westerlo kunnen betrekken zodat we onze leerlingen nog beter kunnen gaan voorbereiden.

Maar het feit dat deze voetbaltrainingen plaatsvinden op het domein van KVC Westerlo, dat is altijd zo geweest. Wat natuurlijk voor onze leerlingen super indrukwekkend is. Het is heel fijn dat we die accommodatie ter beschikking hebben en dat daar gedoucht mag worden.

Ik weet dat deze samenwerking ook heel erg leeft binnen KVC Westerlo en dat daar ook meer en meer op de jeugd wordt ingezet. Dit is iets wat Het Leerlabo alleen maar kan toejuichen. Ik geloof dat we met deze samenwerking nog heel veel binnen die jeugdwerking kunnen gaan bereiken.

Wat extra fijn is, is dat Kurt deel uitmaakt van ons leerkrachtenteam. We hebben dus een leerkracht die een dubbele rol opneemt en die, door de persoon die hij is, enorm veel synergiën kan doen ontstaan.

Het Leerlabo zoekt naar een win-winsituatie. Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke rol kunnen we opnemen binnen KVC Westerlo? Kunnen we ondersteunen bij bepaalde activiteiten?

Een droom is dat we, samen met KVC Westerlo, die community nog verder kunnen uitbouwen. Samen staan we duizend keer sterker!

Het Leerlabo is gebaseerd op het daltononderwijs. Kan u wat vertellen over wat dit juist inhoudt?

Bij het daltononderwijs staan er drie pijlers centraal: samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Deze drie pijlers trekken we in heel onze schoolwerking door.

Uiteraard zijn dit geen vaardigheden waar elke eerstejaarsstudent van nature over beschikt. Wij zien dit als een groeiproces en wij hopen dat, wanneer onze leerlingen de school verlaten, zij deze drie pijlers sterk verankerd hebben.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het bezitten van deze drie pijlers, naast de kennis die iedereen moet hebben, iemand sterk maakt in het leven. Naar mijn gevoel is het heel zinvol en nodig om deze vaardigheden sterk te ontwikkelen.

Welke waarden uit het daltononderwijs zien jullie ook terug binnen de jeugdopleiding van KVC Westerlo?

Wij hebben hier heel wat sportrichtingen. Onze drie Daltonpijlers zijn ook heel belangrijk binnen de sport. Ik spreek vaak over de sportmentaliteit als ik het heb over de Daltonpijlers.

Bij ploegsporten moet je per definitie samenwerken en je verantwoordelijkheid nemen. Je zal ook zelfstandig een heel aantal zaken moeten opnemen. Ik merk dus dat de Daltonpijlers super mooi matchen met die sportmentaliteit.

Voetbal is de sport bij uitstek. Voetbal werkt heel inspirerend en is ook heel richtinggevend voor heel veel van onze leerlingen. Het is een houvast en dat vind ik super mooi.

Wat maakt Het Leerlabo zo uniek?

Wat onze school zo uniek maakt en wat dat ons kenmerkt naast het feit dat wij daltononderwijs aanbieden, is dat wij een kleine school zijn. Ik vind dat een gigantische troef.

Wij zijn een enorm familiale school, iedereen kent hier iedereen. Bij ons ben je echt geen nummer. Dat community gevoel leeft echt enorm binnen Het Leerlabo en dat is super mooi om te zien. Dat wordt nog eens extra versterkt door de hele mooie, grote groene buitenruimte die we hier ter beschikking hebben. Onze school ligt midden in het bos De Beeltjens. Naast een secundaire school hebben we ook een basisschool. Ook zij maken deel uit van onze warme familie.

Welke ondersteuningsmogelijkheden worden er aangeboden voor leerlingen binnen Het Leerlabo?

Aangezien wij een school zijn die bewust klein is, kunnen wij onze leerlingen allemaal voorzien van een goede persoonlijke begeleiding bij hun studies. Iedereen kent elkaar op onze school, waardoor wij echt een persoonlijke band hebben met onze leerlingen en geïndividualiseerd kunnen werken. Daardoor zijn ze ook sneller geneigd om naar ons te komen bij eventuele problemen.

Hier is echt een heel grote bereidheid om per leerling te gaan kijken van hoe hij of zij met zijn of haar sport bezig is en wat hij of zij daarvoor nodig heeft. De leerlingen zullen dan wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de leerstof die ze missen, later zelfstandig in te halen. Indien zij bereid zijn om aan die Daltonpijlers te werken en ervoor te zorgen dat zij op het einde van de rit de doelstellingen bereiken, dan gaan wij hen daarin ondersteunen.

Wij hebben heel veel leerlingen die op een hoog niveau sporten. Niet enkel voetballers, maar ook judoka’s, wielrenners, …. We doen er als team alles aan om ervoor te zorgen dat zij hun doelstellingen bereiken en dat zij in hun sport verder kunnen doorgroeien. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak hen net motiveert om ook voor die schooltaken te gaan.

Buiten het feit dat onze leerkrachten daar echt alles aan willen doen, hebben wij binnen Het Leerlabo ook een zorgteam, die zaken nauwer mee zullen opvolgen indien nodig. Wij vinden het zeer belangrijk dat er heel open en transparant gecommuniceerd wordt, dat er directe feedback gegeven wordt aan de leerlingen en ouders.

Ik geloof heel hard dat we aan de leerlingen kunnen bieden wat ze nodig hebben. Heel veel leerlingen hebben niet nodig dat ze een hele dag in de klas zitten en inhoud opzuigen. Zij hebben nodig dat er aan de drie Daltonpijlers gewerkt wordt en dat ze zich mogen ontplooien.

Daarom kiezen wij er ook heel bewust voor om vanaf het eerste tot en met het zevende jaar drie lestijden vrije keuze te geven. Onze leerlingen kiezen dan, afhankelijk van hun competenties, interesses en talenten, uit ons aanbod. Voetbal is één van deze vrije keuzes.

Elke leerling heeft bij ons dus sowieso de keuze om drie uren voetballes te volgen op KVC Westerlo. In heel wat richtingen zijn dit zelfs zes uren.

Welke richtingen kunnen afgestudeerde leerlingen uit?

Onze sportleerlingen kunnen na het afronden van het secundair onderwijs nog alle richtingen uit. We bieden een sportrichting aan in de dubbele finaliteit. Deze leerlingen kunnen verder studeren of zo de arbeidsmarkt in. Daarnaast bieden we ook de sportwetenschappen aan. Deze leerlingen worden klaar gestoomd om te gaan verder studeren aan de hogeschool of universiteit.

Hoe ziet Het Leerlabo voetbal binnen haar schoolomgeving?

Voetbal leeft enorm hard in onze school. Veel van onze leerlingen hebben een passie voor voetbal. Niet alleen voor voetbal, maar ook voor sport in het algemeen. Op de speelplaats wordt er elke pauze gevoetbald. Daaruit kan je echt afleiden hoe intens onze leerlingen hiermee bezig zijn.

Hoe zorgt Het Leerlabo voor een optimale combinatie voetbal – school zonder dat er moeilijkheden optreden?

Er wordt een helder kader geboden wat betreft de verwachtingen op het gebied van school en op het gebied van voetbal. We zorgen vanuit de school voor een goede opvolging van de resultaten van onze leerlingen.

Er wordt ook een communicatiedriehoek gecreëerd tussen de school, voetbal en de thuissituatie waarbij de ouders van de leerlingen zeer belangrijk zijn. Hierdoor kan je heel nauw met elkaar samenwerken, kan je open feedback geven en kan je bijsturen waar nodig.

Wat zijn voor Het Leerlabo de belangrijkste voordelen die voortkomen uit deze samenwerking?

Dankzij de samenwerking tussen Het Leerlabo en KVC Westerlo kunnen wij als school gebruik maken van de terreinen van KVC Westerlo om onze voetballessen te organiseren. Onze leerlingen zijn altijd zeer enthousiast wanneer ze daar hun favoriete sporten kunnen beoefenen.

Dankzij deze samenwerking kunnen wij eveneens onze leerlingen laten doen wat ze graag doen en hen van daaruit dingen laten leren. Dat is zo veel krachtiger dan leerlingen verplichten om elke dag van ’s morgens tot ’s avonds op de schoolbanken te zitten. Wij zien dit ook binnen onze sportrichtingen. Wij geven fysica en wetenschappen en andere vakken vanuit die sportooghoek en dat is veel interessanter. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor onze leerlingen een enorm voordeel is.

Het belangrijkste is dat we kijken naar de nood die er is bij de jongeren en dat we bekijken hoe we er enerzijds voor kunnen zorgen dat ze goed onderwijs krijgen met leerkrachten die in hun geloven en hun ondersteunen en hoe we er anderzijds voor kunnen zorgen dat ze hun sportcapaciteiten verder kunnen ontwikkelen.

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA