INSCHRIJVING KVC WESTERLO – CLUB NXT: ACTIE ASS

In navolging van de Wereld Autisme dag op 2 april, zal onze club kinderen met een Autisme Spectrumstoornis de kans geven een wedstrijd bij te wonen. In normale omstandigheden is dat voor hen bijna onmogelijk.

Na de positieve reacties van dit initiatief tegen RWDM, wil de club met ondersteuning van Minister van Sport Ben Weyts en in samenwerking met de Pro League, kinderen met ASS opnieuw de kans geven een wedstrijd van KVC Westerlo bij te wonen. Dit keer zal het de wedstrijd van zaterdag 24 april tegen Club NXT zijn. De club staat open voor maatschappelijke initiatieven als deze, en werkt dan ook graag mee aan deze projecten.

TOELATING VOOR 50 PERSONEN

De verkregen toestemming bij Minister van Sport Ben Weyts is geldig voor een maximum van 25 kinderen (onder 18 jaar), er van uitgaand dat elk kind 1 begeleider meebrengt. Daar kunnen we helaas niet boven gaan. Bovendien gelden er zeer strenge toegangsregels voor professionele voetbalwedstrijden.

De kinderen mogen begeleid worden door 1 persoon en zullen verspreid worden op de zitplaatsen in Tribune 1, vak B. Uiteraard blijven de covid maatregelen van toepassing en zal er toegekeken worden op het naleven hiervan.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen. Let op, je inschrijving geeft niet automatisch recht op een toegangsticket. Na de verzending van je inschrijving zal je gecontacteerd worden door een medewerker van KVC Westerlo om de afspraken te overlopen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 23 april, 12u00.

FORMULIER INSCHRIJVING KVC WESTERLO – CLUB NXT

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA