Nieuws

Damiaanactie op KVC Westerlo

Lepra en tuberculose genezen: dat is de taak van Damiaanactie met pater Damiaan  als inspiratiebron. De patiënten  een nieuwe toekomst geven, door hen te genezen, is het mooiste geschenk dat we hen kunnen geven!

Om geld in te zamelen voor deze projecten organiseert DAMIAANACTIE-Westerlo op het laatste weekend van januari een stiftenverkoop aan de warenhuizen van Westerlo. 

In diverse scholen van Westerlo , bijvoorbeeld Sint Lambertusscholen en De Springplank, worden onze stiften door de leerlingen huis aan huis verkocht.

Ook KVC Westerlo ondersteunt jaarlijks onze campagne.
Daarom zullen Damiaanvrijwilligers tijdens deze wedstrijd tegen Lommel u uitnodigen om
een pakketje stiften te kopen voor € 7.
Reeds met € 50 kan een patiënt van lepra of tuberculoze genezen worden.
Met deze opbrengst worden de medicamenten gratis aan onze patiënten verdeeld en worden in de projectlanden verplegers betaald om de patiënten te verzorgen.

Wij danken je hartelijk voor de steun.