BELANGRIJKE INFO OHL

De verplaatsing naar Leuven staat bijna voor de deur. Momenteel verdriedubbelen we ons supportersaantal. Via de politie hebben we onderstaande info doorgekregen. 

BEZOEKERSVAK – TRIBUNE 2 (rode tribune) – 800 SUPPORTERS (Vakken 205-206-207-208)

Ingang
– Bezoekers: Tervuursevest – 3001 Leuven (Heverlee)

Parking bezoekers:
– Parking voor het stadion Tervuursevest – 3001 Leuven (Heverlee)
– Parking Carrefour (150 meter voor het stadion, rechterzijde) Tervuursevest – 3001 Leuven (Heverlee)
– Parking Bodart, Boudewijnlaan (vanuit Tervuursevest richting E314 aan rechterzijde)

Reisweg :
1. De bezoekende supporters komende via de E40
E40 richting Leuven
Aan de verkeerswisselaar E40 – E314 : richting Leuven – Hasselt – Genk
Op de E314 – eerste afrit = Afrit 15 = Leuven
Vervolgens via de Koning Boudewijnlaan – Rechts Tervuursevest ( ring rond Leuven – R 23 ) – Parking langsheen Tervuursevest ter hoogte van het stadion.
Indien parking volzet : parking Bodaert en / of langsheen de Koning Boudewijnlaan

2. De bezoekende supporters komende via de E314
E314 richting Leuven – Brussel
Op de E314 – laatste afrit = Afrit 15 = Leuven
Vervolgens via de Koning Boudewijnlaan – Rechts Tervuursevest ( ring rond Leuven – R 23 ) – Parking langsheen Tervuursevest ter hoogte van het stadion.
Indien parking volzet : parking Bodaert en / of langsheen de Koning Boudewijnlaan

RIO:
Artikel 15 :
Bijzondere bepalingen eigen aan het KingPower@DenDreef stadion, Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee (Leuven):

Regeling wat betreft het verbruik van drank en/of eten in de verschillende vakken:
– het schenken van dranken mag in alle voor het publiek toegankelijke plaatsen gebeuren door middel van plastic of kartonnen bekertjes. In de kantines mogen geen glazen recipiënten zichtbaar en bereikbaar zijn voor het publiek;
– de verkoop van drank in de Seats-ruimte, de OHL-loge, de Erezaal, de Dijlezaal, Meanderzaal en de Stella Artois Lounge is aan geen beperkingen onderworpen, voor zover de glazen niet buiten deze ruimten worden gebracht. OHL neemt alle nodige initiatieven om te verhinderen dat glazen buiten deze ruimten gebracht worden;
– in Tribune 2 (bezoekers) zal drank en eten geserveerd worden vanaf de opening van het stadion tot 15 minuten voor het einde van de wedstrijd. Tribune 4 (voor OHL-supporters) en Vak 208 (voor de bezoekers) zijn sfeervakken. In deze vakken wordt tijdens wedstrijden het zitten niet afgedwongen. Tribune 3 is een rookvrije tribune; in geen enkele ruimte binnen deze tribune mag er gerookt worden noch met gewone sigaretten noch met elektronische versies.

Het is verboden om het volgende binnen het stadion te brengen:
eender welk papieren materiaal (papiersnippers, wc-rollen, confetti…);
bussen met drijf- of drukgas;
selfiesticks, paraplu’s met ijzeren pinnen, vuvuzela’s en/of laserpennen;
Het binnenbrengen en het laten rondvliegen van drones zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het bestuur en/of de veiligheidsverantwoordelijke is ten strengste verboden.
Vlaggen op stok zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
de vlaggenstok moet uit één stuk zijn;
de vlaggenstok moet hol en plooibaar tot 80° zijn en mag niet versplinteren;
de lengte van de vlaggenstok mag maximum 200 cm zijn;
vlaggen of spandoeken met een grotere afmeting dan 150/200 cm mogen enkel het stadion binnen na voorafgaande toestemming van de VV.
deze vlaggen en spandoeken zullen bij het binnenbrengen gecontroleerd worden door de aanwezige stewards. Deze laatsten hebben het recht om spandoeken in beslag te nemen in geval van ontoelaatbare opschriften; deze spandoeken zullen na de wedstrijd niet teruggegeven worden.
Het verkopen, verdelen of uitdelen van reclame of van handelswaren in het stadion is slechts toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toelating door het bestuur van OHL mits naleving van de van overheidswege vereiste vergunningen.
De dienstdoende veiligheidsverantwoordelijke van OHL heeft het recht om eender welke richtlijn van dit RIO aan te passen; dit in functie van gekende omstandigheden.
Dit reglement zal aan iedere toegang van het stadion op een duidelijk zichtbare plaats worden uitgehangen. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de Raad van Bestuur van OHL.

RECENT NIEUWS

PARTNERS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA