Nieuws

De overname is een feit! / The takeover has been finalised!

18 juni, 2019

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu voor 100% in kannen en kruiken. Oktay Ercan wordt de nieuwe eigenaar van onze club en Hasan Cetinkaya wordt de vice-voorzitter, die elke dag op de club aanwezig zal zijn. Hasan heeft al tientallen jaren ervaring bij onder andere de Turkse topclub Fenerbahçe. Hierdoor heeft hij ook een groot netwerk opgebouwd, waardoor hij een enorme aanwinst is voor de club. Het dagdagelijkse bestuur blijft in handen van Wim Van Hove. Uiteraard blijft ook Bob Peeters op post voor het sportieve luik. Ann Maerten wordt de financieel verantwoordelijke en Kurt Van Diest blijft de verantwoordelijke van de jeugdopleiding.

KVC Westerlo wil in de toekomst de club van de streek worden, waarbij het familiale aspect en de gezelligheid daarrond, een belangrijke rol gaan spelen.

De doelstelling is als volgt:
• Binnen de 3 jaar deel uitmaken van de 16 topclubs van België
• Het onderhouden en versterken van de ontwikkeling van de jeugd
• Een garantie van de continuïteit van de club, door een realistische financiële structuur
• De focus leggen op de sociale dimensie van het voetbal en het doel om van voetbal in het algemeen, een sociaal project te maken
• Een duidelijke synergie tussen de A-kern, jeugd, supporters en alle andere partijen binnen de club.

Ook de infrastructuur wordt onderhanden genomen. Binnenkort kunnen we jullie al laten kennis maken met het eerste project. Een volledig nieuw administratie-en jeugdcomplex zal weldra in gebruik genomen worden.
Wat het sportieve luik betreft: er werden al 3 nieuwe jeugdtalenten vastgelegd, en er wordt werk gemaakt om onze A-kern op korte tijd een extra kwaliteitsinjectie te geven.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

What had been coming for a while is now officialised. Oktay Ercan is the new owner of the club. Hasan Cetinkaya becomes the new vice-president and he will be present at the club every day. Hasan has many years of experience working for Turkish top club Fenerbahçe, among others. As a result, he has built up a large network, making him a great asset to the club. Wim Van Hove stays in charge of the day-to-day management of our club. Bob Peeters will also remain in control of the sports aspect. Ann Maerten will be the financial manager and Kurt Van Diest will remain responsible for the youth department of our club.

KVC Westerlo wants to be the family club of Belgium with a strong connection to its region ‘Kempen’ and the typical conviviality that goes with it. We strive to be a club that not only pursues healthy sportive ambitions, but also aims to be an example in the field of youth and community.
We want to become the most important club in the region. Our other objectives are:
• Becoming one of the top 16 clubs in Belgium in the medium-term (3 years)
• Maintaining and strengthening the excellent youth development program both socially (regional) and sportily (elite and academy)
• Guaranteeing the continuity of the club through a realistic financial structure
• Focussing on the social dimension of football and its goal of making football a social project
• Developing a clear synergy between the first team, youth, supporters and all other parties within the club.

Our infrastructure is also undergoing some work. Soon we will be able to introduce you to our first project. A complete new administration and youth complex will soon be put into use. Also in the sportive domain we have some news to report. We have already signed 3 new youth talents. In the short term, we will also concentrate on giving the first team a quality injection.