Nieuws

Gebeurtenissen na Zulte Waregem op parking Kruibeke

6 maart, 2017

Beste Supporters,

Via de supportersclubs mochten we verslag ontvangen van de gebeurtenissen die zich afspeelden op de parking van Kruibeke op zaterdag 4 maart laatstleden rond 23 uur na de terugreis van de wedstrijd op Zulte Waregem.

De supportersbus(sen) maar belangrijker nog ook onze eigen supporters werden belaagd door supporters van ASV Geel en naast materiële schade vielen er ook klappen met fysiek leed tot gevolg. Voor alle duidelijkheid lijkt het er op dat enkel de supporters van KVC Westerlo tot de slachtoffers behoren aangezien enkel zij de agressie van het geweld van een charge moesten ondergaan.

Van deze feiten zou een PV zijn opgesteld. Indien iemand dit PV nummer aan de club zou kunnen bezorgen zou dit ons helpen om de klachten te laten bundelen.

Natuurlijk zullen we ons beklag doen bij het bestuur van ASV Geel aangaande deze betreurenswaardige agressie.  In de toekomst moeten zulke incidenten vermeden worden en het hoeft geen betoog dat blinde wraak de zaken alleen maar doet escaleren zodat we dit ten sterkste afraden. Noch de club noch de betrokkenen lijken me hiermee gebaat. We kunnen ons niet inbeelden dat onze supporters zich hieraan zouden bezondigen maar we begrijpen dat bij sommigen het onbegrip voor het gebeurde groot is.

Belangrijker is het dat er zoveel als mogelijk individuele klachten worden neergelegd bij de Politie en bij voorkeur deze van Westerlo (de Merodedreef 15 te Westerlo, 014/53.96.00) om alzo een één gebundeld dossier te verkrijgen.

Dit lijkt ons de meeste effectieve weg om ervoor te zorgen dat de daders efficiënt vervolgd worden en dat de geleden schade zal worden vergoed. Wij zullen de ordediensten hiervan in kennis stellen en ongetwijfeld zal ervan vanuit hun onderzoeksdiensten alles in het werk gesteld worden om de daders te vatten.

We weten dat dit een inspanning van geduld vraagt maar uiteindelijk worden de echte daders hiermee het hardst getroffen.

Voor eventuele vragen kunnen alle betrokkenen natuurlijk steeds bij ons terecht maar zonder een officiële klacht kan er weinig gevolg gegeven worden aan vergoedingen; de bewijzen hiervoor (doktersattesten, apothekerskosten, foto’s,GSM  filmpjes…..) dienen zoveel als mogelijk bij het dossier van de politie gevoegd te worden.

Vanzelfsprekend kunnen ze hun relaas daarnaast ook aan ons meedelen zodat we het dossier zo goed als mogelijk kunnen opvolgen

Ook de getuigen die zich uit de voeten moesten maken kunnen zich natuurlijk melden bij de politie en mogen dit ook bij ons schriftelijk doen zodat we aan de ordediensten kunnen vragen om er rekening mee te houden en eventueel in later stadium verder te onderzoeken.

Best gebeurt dit zo snel mogelijk.

Laat ons hopen dat we zondag aanstaande het leed kunnen verzachten en we rekenen ondanks deze nare ervaring op uw talrijke opkomst.